Wijziging Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016-2017

kenmerk: DUO/OND-2017/9529
datum: 12 april 2017
gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 22669

De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016–2017 wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:

  • 1. 
    In de tabel 'vakcodetabel vmbo 2016/2017' komt het onderdeel 'decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken waarvoor individuele licentie van OCW vereist is' te vervallen.
  • 2. 
    In de tabel 'vakcodetabel vmbo 2016/2017' wordt na het onderdeel 'decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken ten behoeve van de pilotscholen' een onderdeel ingevoegd, luidende 'decentraal ontwikkelde beroepsgerichte keuzevakken'.

Deze regeling treedt in werking na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 augustus 2016.

Regeling in Staatscourant