Wijziging Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vo 2015

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2022, maar alleen op het examenjaar 2017.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.