Wijziging Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets vo 2016

kenmerk: CvTE-17.00020
datum: 6 februari 2017
gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 18948

Deze regeling wijzigt artikel 3 van de Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016 in verband met de profielvak-cspe’s in het vmbo in 2017. De nieuwe bijlage 3 beschrijft de toepassing van de N-termen bij de profielvak-cspe’s in het examenjaar 2017.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Pijl omhoog