Wijziging Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets vo 2016

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2008, maar alleen op het examenjaar 2017.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.