Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2017

kenmerk: CvTE-17.00018
datum: 6 februari 2017
gepubliceerd: Staatscourant 2017, nr. 10149

In deze regeling worden de vakken aangewezen voor het tweede tijdvak waarin het College voor Toetsen en Examens het centraal examen afneemt als onderdeel van het eindexamen. Het afnemen van de examens gebeurt niet op de eigen school, maar op een centrale plek in het land.

Meer informatie over de afname van deze examens, zoals de plaats waar de examens worden afgenomen en het tijdstip waarop ze beginnen, wordt in maart 2017 gepubliceerd op Examenblad.nl.

Deze regeling treedt in werking op 24 februari 2017 en geldt tot 1 januari 2018.

Regeling op Overheid.nl

Juridische grondslag