Mededelingen over de eindexamens 2017 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling en Maartaanvulling)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2021, maar alleen op het examenjaar 2017.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog