Beleidsregel onregelmatigheden in het centraal examen en het staatsexamen in het voortgezet onderwijs

kenmerk: Nr. 4750483
datum: 13 juli 2016
gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 38531

De Inspectie van het Onderwijs kan besluiten dat een centraal examen of een staatsexamen geheel of gedeeltelijk opnieuw moet worden afgenomen. De redenen die tot zo'n besluit kunnen leiden, zijn in deze beleidsregel opgenomen.

Regeling op wetten.overheid.nl

Juridische grondslag

  • artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
  • artikel 43 van het Eindexamenbesluit vo
  • artikel 21 van het Staatsexamenbesluit vo