Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016-2017

kenmerk: DUO/OND-2016/10442
datum: 1 juli 2016
gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 35982

Deze regeling stelt de volgende tabellen vast:

  • de elementcodetabel voor school- en studiejaar 2016-2017 voor scholen in het voortgezet onderwijs
  • de opleidingencodetabel volwasseneneducatie voor school- en studiejaar 2016-2017
  • de vakcodetabel voor school- en studiejaar 2016-2017 voor het voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie
  • de examenonderdelencodetabel voor school- en studiejaar 2016-2017 voor het middelbaar beroepsonderwijs
  • en de vakcodes

Zie bijlagen I t/m IV bij de regeling.

De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2015–2016 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Deze regeling is met terugwerkende kracht gewijzigd door de Regeling van 12 april 2017, nr. DUO/OND-2017/9529 houdende wijziging van de Regeling codetabellen school- en studiejaar 2016–2017 in verband met het toevoegen en doen vervallen van een aantal codes in de Bijlage III.

Publicatie op overheid.nl

Juridische grondslag

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
  • artikel 164a, derde lid van de Wet op de expertisecentra
  • artikel 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Deel deze pagina