Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens vo 2018

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op het examenjaar 2018.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog