Regeling addendum ER bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F

kenmerk: CvTE-16.01269
datum: 27 juni 2016
gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 55840

Met deze regeling stelt het CvTE het addendum 2ER en 3ER vast bij de syllabus rekenen 2F en 3F voor de rekentoets vo en centrale examinering in het mbo. Het addendum beschrijft de specificaties voor de rekentoetsen ER, afgenomen bij kandidaten met ernstige rekenproblemen.

Het addendum ER staat op de betreffende toetspagina's op Examenblad.nl.

Regeling op Overheid.nl