Wijziging Regeling examenprogramma's vo i.v.m. invoering van examenprogramma’s Chinese taal en cultuur vwo en Chinese taal en cultuur vwo (elementair)

kenmerk: VO/851491
datum: 8 april 2016
gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 20067

Met deze regeling worden de examenprogramma’s Chinese taal en cultuur vwo en Chinese taal en cultuur vwo (elementair) vastgesteld. De Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs wordt daarmee gewijzigd.

Deze regeling werkt terug tot en met 1 augustus 2015. De eerste examens op basis van de bij deze regeling vastgestelde examenprogramma's worden afgenomen in het schooljaar 2017–2018.

Regeling in Staatscourant

Juridische grondslag

Documenten


Deel deze pagina