Wijziging Regeling codetabellen school- en studiejaar 2015–2016 i.v.m. het toevoegen en doen vervallen van een aantal codes in de Bijlagen III en IV

kenmerk: DUO/OND-2016/1777 M
datum: 10 maart 2016
gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 25236

De Regeling codetabellen school- en studiejaar 2015–2016 wordt als volgt gewijzigd:

In zowel de vakcodetabel HAVO/VWO 2015/2016 (de tabel Nieuw) als de vakcodetabel VMBO 2015/2016 is het vak Rekentoets (met vakcode 1107) vervangen door een viertal nieuwe rekentoetsen, te weten Rekentoets 2F (vakcode 1120), Rekentoets 3F (vakcode 1121), Rekentoets 2ER (vakcode 1122) en Rekentoets 3ER (vakcode 1123).

Het vak Rekentoets 2A (vakcode 1124) is nog niet in de regeling opgenomen en kan dan nog niet aan BRON geleverd worden. In plaats daarvan moet het vak Rekentoets 2F (vakcode 1120) of Rekentoets 2ER (vakcode 1122) worden gebruikt.

Verder zijn aan de vakcodetabel HAVO/VWO 2015/2016 vakcodes toegevoegd voor de nieuwe geïntegreerde vakken Latijnse taal en cultuur en Griekse taal en cultuur. Deze vakcodes zijn alleen bedoeld voor kandidaten die in 2014–2015 begonnen zijn in 4 vwo en die in 2015–2016 het vak afsluiten in 5 vwo.

Aan de vakcodetabel VMBO 2015/2016 zijn in verband met de pilot vernieuwing vmbo tevens een aantal nieuwe maritieme vakken toegevoegd. Ten slotte is het vak Technologie & Toepassing toegevoegd. Voor dit vak is een individuele licentie van OCW vereist.

Deze regeling treedt in werking na publicatie in de Staatscourant en werkt terug tot 1 augustus 2015.

Regeling in Staatscourant