Wijziging Regeling codetabellen school- en studiejaar 2015–2016 i.v.m. het toevoegen en doen vervallen van een aantal codes in de Bijlagen III en IV

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2015, maar alleen op het examenjaar 2016.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.