Wijziging Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. i.v.m. invoering van een aangepaste rekentoets bij ernstige rekenproblemen en het judicium cum laude

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2008, maar alleen op de examenjaren 2016 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.