Regeling addendum 2A bij de syllabus Rekenen vo en mbo referentieniveaus 2F en 3F

kenmerk: CvTE-16.00020
datum: 8 februari 2016
gepubliceerd: Staatscourant 2016, nr. 24945

Met deze regeling stelt het CvTE het addendum 2A vast voor het centraal examen rekenen 2A in het mbo en voor de rekentoets 2A in het vo. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2016.

Het addendum 2A en de toelichting hierop staan op de toetspagina Rekenen 2A.

Regeling op Overheid.nl