Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2017

kenmerk: CvTE-15.01453
datum: 30 november 2015
gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 44367

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2017 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. De dagen en tijden zijn opgenomen in bijlage 1.

Dit rooster geldt voor de centrale examens in 2017.

Voor de centrale examens in het tweede tijdvak van 2017 wordt in de maartmededeling van dat jaar bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de examens worden gehouden en beginnen.

Vanaf examenjaar 2016 is de bekendmaking van de toegestane hulpmiddelen losgekoppeld van de bekendmaking van het rooster. De toegestane hulpmiddelen zijn gepubliceerd in de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2017.


Algemeen

Het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2017 is op 15 juni 2015 vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens. Hiermee zijn het tijdstip en de duur van de toetsen voor de centrale examens in 2017 vastgesteld.

Tijdvakken centrale examens 2017

 • a. 
  Voor de schriftelijke centrale examens begint het eerste tijdvak op 10 mei en eindigt het eerste tijdvak op 24 mei;
 • b. 
  Het tweede tijdvak begint op 7 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg, 14 juni in de gemengde leerweg, en op 19 juni in de andere vormen van onderwijs; Voor de schriftelijke centrale examens begint het tweede tijdvak op 19 juni en eindigt het tweede tijdvak op 22 juni;
 • c. 
  Voor de centraal schriftelijke en praktische examens in de beroepsgerichte vakken begint de afnameperiode op 3 april en eindigt de afnameperiode op 23 juni*;
 • d. 
  Voor de digitale centrale examens in de algemene vakken van de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg begint de afnameperiode op 3 april en eindigt de afnameperiode op 23 juni*;
 • e. 
  Het derde tijdvak vindt plaats in augustus.
 • * 
  Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 6 oktober 2016. De datum 22 juni is vervangen door 23 juni.

Examenrooster

 • a. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.
 • b. 
  De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2, met dien verstande dat in maart 2017 een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt wordt.
 • c. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door het College voor Toetsen en Examens.

Onderdelen met een vroege start

In afwijking van de start van het eerste tijdvak op 10 mei 2017, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, vóór aanvang van het eerste tijdvak:

 • a. 
  In het vmbo: In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
 • b. 
  In het vwo: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Bijlagen

** Vervangen door de redactie van Examenblad.nl, 6 oktober 2016.

Toelichting

Uitgangspunten bij het rooster voor de centrale examens

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar gebaseerd op correctielast, en verdeling van exacte vakken, zaakvakken en talen;
 • Een vak als Nederlands staat bij voorkeur voor in het rooster. Dit vak is correctie-intensief (open vragen, elke leerling heeft het vak), daarnaast start iedereen gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te geven.
 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat eenzelfde docent het werk van deze twee groepen nakijkt.
 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden.
 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact vak of zaakvak uit een sector of profiel naast een taal of kunstvak in te plannen.

Roostervrije dagen 2017

Meivakantie: 22 april t/m 30 april (week 17)

Hemelvaart: do 25 mei

Blokdag: vr 26 mei

Pinksteren: zo 4 en ma 5 juni

Start zomervakantie, regio midden: 8 juli

Tijdschema centraal examen 2017

activiteit

vmbo, beroepsgericht

vmbo,

algemeen

vwo/havo

inzending deelscores aan Cito cspe

uiterlijk wo 17 mei

-

-

inzending deelscores aan Cito cse GL beroepsgericht

uiterlijk wo 17 mei

-

-

inzending deelscores aan Cito vakken t/m 17 mei

-

uiterlijk di 23 mei

uiterlijk di 23 mei

inzending deelscores aan Cito vakken t/m 24 mei

-

uiterlijk di 30 mei

uiterlijk di 30 mei

bekendmaking normen (08.00 uur)

voorlopig: wo 7 juni;

definitief: wo 14 juni

wo 14 juni

wo 14 juni

aanmelding 2e tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen, aanmelden bij DUO Examendiensten)

uiterlijk vr 16 juni, 17.00 uur

uiterlijk vr 16 juni, 17.00 uur

uiterlijk vr 16 juni, 17.00 uur

tweede tijdvak school

-

vanaf ma 19 juni

vanaf ma 19 juni

tweede tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen)

do 22 juni

do 22 juni

do 22 juni

levering deelscores aan Cito tweede tijdvak

-

ma 26 juni

ma 26 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak

vr 30 juni 08.00 uur

vr 30 juni 08.00 uur

vr 30 juni 08.00 uur


Deel deze pagina