Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2017

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2003, maar alleen op het examenjaar 2017.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.