Regeling omzetting scores in cijfers centrale examens en rekentoets VO 2016

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op de examenjaren 2016 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.