Wijziging Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009 alsmede de Subsidieregeling praktijkleren

kenmerk: MBO/804801
datum: 13 november 2015
gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 41905

Deze Regeling wijzigt de Regeling gegevensverstrekking persoonsgebonden nummer BVE 2009 alsmede de Subsidieregeling praktijkleren in verband met de invoering van experimenten in het kader van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo en gecombineerde leerwegen bol-bbl, de invoering van het centraal examen rekenen en enige technische verbeteringen.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag