Mededelingen over de eindexamens 2016 voor vwo, havo en vmbo (Septembermededeling)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op het examenjaar 2016.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog