Wijziging Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015

kenmerk: DUO/OND–2015/12778
datum: 16 augustus 2015
gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 27326

De Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingencodetabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014-2015 wordt als volgt gewijzigd:

  • de generieke examenonderdelencodetabel MBO is vastgesteld
  • een aantal codes zijn toegevoegd aan de elementcodetabel VO

Aan de elementcodetabel voor het schooljaar 2014-2015 worden codes toegevoegd en aan de vakcodetabel zijn veel nieuwe vakken toegevoegd voor het vmbo, in het kader van de vernieuwing van de beroepsgerichte programmas in het vmbo. De codes en vakken kunnen dit schooljaar uitsluitend worden gebruikt door scholen die betrokken zijn bij de pilot Vernieuwing beroepsgerichte programmas in het vmbo.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2015.

Publicatie op overheid.nl

Juridische grondslag

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
  • artikel 164a, derde lid van de Wet op de expertisecentra
  • artikel 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs