Regeling codetabellen school- en studiejaar 2015–2016

kenmerk: DUO/OND–2015/12777
datum: 16 augustus 2015
gepubliceerd: Staatscourant 2015, nr. 26909

Deze regeling stelt de volgende tabellen vast:

  • de elementcodetabel voor school- en studiejaar 2015-2016 voor scholen in het voortgezet onderwijs
  • de opleidingencodetabel volwasseneneducatie voor school- en studiejaar 2015-2016
  • de vakcodetabel voor school- en studiejaar 2015-2016 voor het voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie
  • de examenonderdelencodetabel voor school- en studiejaar 2015-2016 voor het middelbaar beroepsonderwijs
  • en de vakcodes

Zie bijlagen I t/m IV bij de regeling.

De Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie, vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie en examenonderdelencodetabel MBO schooljaar 2014-2015 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant en werkt terug tot en met 1 augustus 2015.

Publicatie op overheid.nl

Juridische grondslag

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
  • artikel 164a, derde lid van de Wet op de expertisecentra
  • artikel 2.3.6a, derde lid, en 2.5.5a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Deel deze pagina