Wijziging Regeling examenprogramma's VO i.v.m. het vernieuwen van de examenprogramma’s maatschappijwetenschappen havo en vwo

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2006, maar alleen op de examenjaren 2018 tot en met 2024.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.