Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2005, maar alleen op de examenjaren 2015 tot en met 2020.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.