Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2016

kenmerk: CvTE-14.02126
datum: 27 augustus 2014
gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 26498

Deze publicatie van het College voor Toetsen en Examens geeft een overzicht van de dagen en uren waarop de centrale examens van de eindexamens vwo, havo, vmbo en de staatsexamens in 2016 worden gehouden en op welk tijdstip zij beginnen. De dagen en tijden zijn opgenomen in bijlage 1.

Dit rooster geldt voor de centrale examens in 2016.

Voor de centrale examens in het tweede tijdvak van 2016 wordt in de maartmededeling van dat jaar bekendgemaakt op welke dagen en tijdstippen de examens worden gehouden en beginnen.

Vanaf examenjaar 2016 is de bekendmaking van de toegestane hulpmiddelen losgekoppeld van de bekendmaking van het rooster. De toegestane hulpmiddelen zijn gepubliceerd in de Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016.


Inleiding

Tot en met 2015 is de bekendmaking van het rooster voor centrale examens VO gecombineerd met de Regeling toegestane hulpmiddelen voor datzelfde examenjaar. Dat is met ingang van het examenjaar 2016 losgekoppeld.

De 'Regeling toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens VO 2016' (kenmerk: CvE-14.01696) van 17 juni 2014 is op 4 juli 2014 gepubliceerd in de Staatscourant 2014, nr. 18536.

Algemeen

Het rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2016 is op 27 augustus 2014 vastgesteld door het College voor Toetsen en Examens. Hiermee zijn het tijdstip en de duur van de toetsen voor de centrale examens in 2016 vastgesteld.

Start tijdvakken centrale examens 2016

 • a. 
  Het eerste tijdvak begint op 12 mei in het v.w.o., h.a.v.o. en 13 mei in het v.m.b.o.;
 • b. 
  Het tweede tijdvak begint op 9 juni in de basisberoepsgerichte en de kaderberoepsgerichte leerweg, 16 juni in de gemengde leerweg, en op 21 juni in de andere vormen van onderwijs;
 • c. 
  Het derde tijdvak vindt plaats in augustus.

Examenrooster

 • a. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het eerste tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 1.
 • b. 
  De dagen waarop de toetsen van het centraal examen in het tweede tijdvak worden afgenomen, zijn vastgesteld zoals vermeld in bijlage 2, met dien verstande dat in maart 2016 een nadere indeling van de vakken bekendgemaakt wordt.
 • c. 
  De dagen en uren waarop de toetsen van het centraal examen in het derde tijdvak worden afgenomen worden na aanmelding meegedeeld door het College voor Toetsen en Examens.

Onderdelen met een vroege start

In afwijking van de start van het eerste tijdvak op 12 mei 2016, valt van de volgende toetsen het begin van de periode waarbinnen de afname dient plaats te vinden, vóór aanvang van het eerste tijdvak:

 • a. 
  Voor zover het bevoegd gezag het moment van afname van deze toetsen, of delen daarvan, voor aanvang van het eerste tijdvak vaststelt:
 • 1. 
  In de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg: het centraal schriftelijk en praktisch examen (c.s.p.e.).
 • 2. 
  In de basisberoepsgerichte leerweg en indien van toepassing de kaderberoepsgerichte leerweg: de digitale afname van de algemene vakken.
 • 3. 
  In de gemengde en theoretische leerweg het centraal praktisch examen van kunstvakken 2, beeldende vakken.
 • b. 
  In het v.w.o.: het centraal praktische examen van tekenen, handvaardigheid, textiele vormgeving.

Bijlagen

Toelichting

Uitgangspunten bij het rooster voor de centrale examens

 • Er wordt uitgegaan van wisseling van het rooster per jaar gebaseerd op correctielast, en verdeling van exacte vakken, zaakvakken (zoals bijvoorbeeld geschiedenis) en talen;
 • Een vak als Nederlands staat bij voorkeur voor in het rooster. Dit vak is correctie-intensief (open vragen, elke leerling heeft het vak) en iedereen start gelijk zodat scholen de gelegenheid hebben om op hetzelfde moment nog belangrijke zaken over de examenperiode mee te geven.
 • Correctie-intensieve vakken worden zoveel mogelijk aan het begin van de examenperiode gepland zodat docenten tijd hebben voor de correctie. Dit zijn vakken met veel nakijkwerk door bijvoorbeeld open vragen. Daarnaast worden overeenkomstige vakken havo/vwo over het rooster gespreid, omdat het veel voorkomt dat een zelfde docent het werk van deze twee groepen nakijkt.
 • Er moet rekening gehouden worden met bepaalde vakken die ook op de scholen in Caribisch Nederland worden afgenomen en daardoor alleen op de middag gepland kunnen worden.
 • De inzet is om zoveel als mogelijk een exact vak of zaakvak naast een taal of kunstvak in te plannen.

Roostervrije dagen 2016

Meivakantie: 30 april t/m 8 mei (week 18)

Hemelvaart: do 5 mei

Blokdag: vr 6 mei (binnen de meivakantie)

Pinksteren: zo 15 en ma 16 mei

Start zomervakantie, regio midden: 9 juli

Tijdschema centraal examen 2016

activiteit

vmbo, beroepsgericht

vmbo,

algemeen

vwo/havo

inzending deelscores aan Cito cspe

uiterlijk wo 18 mei

-

-

inzending deelscores aan Cito cse GL beroepsgericht

uiterlijk do 19 mei

-

-

inzending deelscores aan Cito vakken t/m 20 mei

-

uiterlijk do 26 mei

uiterlijk do 26 mei

inzending deelscores aan Cito vakken t/m 26 mei

-

uiterlijk wo 1 juni

uiterlijk wo 1 juni

inzending deelscores aan Cito vakken 27 mei

-

uiterlijk do 2 juni

uiterlijk do 2 juni

bekendmaking normen (08.00 uur)

Voorlopig: wo 8 juni; definitief: do 16 juni*

do 16 juni

do 16 juni

aanmelding 2e tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen, aanmelden bij DUO Examendiensten)

uiterlijk ma 20 juni, 17.00 uur

uiterlijk ma 20 juni, 17.00 uur

uiterlijk ma 20 juni, 17.00 uur

tweede tijdvak school

-

vanaf di 21 juni

vanaf di 21 juni

tweede tijdvak aangewezen vakken (staatsexamen)

vr 24 juni

vr 24 juni

vr 24 juni

levering deelscores aan Cito tweede tijdvak

-

di 28 juni

di 28 juni

bekendmaking normen tweede tijdvak

vr 1 juli 08.00 uur**

vr 1 juli 08.00 uur**

vr 1 juli 08.00 uur**

 • * 
  Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 9 september 2015. De datum do 9 juni is vervangen door wo 8 juni.

** Gewijzigd door de redactie van Examenblad.nl, 9 september 2015. De datum di 5 juli is vervangen door vr 1 juli.