Regeling elementcodetabel VO, VSO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO, VSO en volwasseneneducatie schooljaar 2014–2015

kenmerk: DUO/OND–2014/19877 M
datum: 9 augustus 2014
gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 23794

Deze regeling stelt de volgende tabellen vast:

  • de elementcodetabel voor het schooljaar 2014-2015 voor scholen in het voortgezet (speciaal) onderwijs
  • de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2014-2015
  • en de vakcodetabel voor het voortgezet onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en volwasseneneducatie per 1 augustus 2014

Zie bijlagen I t/m III bij de regeling. De elementcodes worden onder andere gebruikt voor de 1-oktobertelling van leerlingen uit het voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs (profiel vervolgonderwijs) (BRON) en de databestanden voor de bekostigingsprocessen (BRIN). De vaststelling van de tabellen is tevens van belang omdat de combinaties tussen de elementcodes en de vakcodes unieke waarden vormen die bij de examens een rol spelen.

De Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2013-2014 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt op 1 augustus 2014 in werking.

Publicatie op overheid.nl

Juridische grondslag

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
  • artikel 164a, derde lid van de Wet op de expertisecentra
  • artikel 2.3.6a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Deel deze pagina