Regeling wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs i.v.m. het vernieuwen van de examenprogramma’s Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2006, maar alleen op de examenjaren 2015 tot en met 2024.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.