Wijziging regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. in verband met de invoering van de rekentoets in het voortgezet onderwijs

kenmerk: 614197
datum: 6 april 2014
gepubliceerd: Staatscourant 2014, nr. 10730

Vanaf schooljaar 2013-2014 is de rekentoets een verplicht onderdeel van het eindexamen en het staatsexamen in het voortgezet onderwijs (hierna: VO) en vanaf het schooljaar 2015-2016 telt het resultaat van de rekentoets mee in de uitslagregeling zoals geregeld in de artikelen 49 en 50 van het Eindexamenbesluit VO en de artikelen 26 en 26a van het Staatsexamenbesluit VO. In de tussenliggende periode wordt het cijfer van de rekentoets op een bijlage bij de cijferlijst vermeld.

In verband hiermee zijn de bijlagen bij Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. gewijzigd middels onderstaande regeling. De gewijzigde modellen voor de certificaten en de nieuwe modellen voor de bijlagen bij de cijferlijsten treden in werking met ingang van de dag na publicatie in de Staatscourant en gelden daarmee voor schooljaar 2013-2014.

Deze regeling vervangt de bijlagen 1, 5, 9a, 9b, 9c, 13a, 13b en 13c en voegt de bijlagen 3a1, 3b1, 3c1, 4a1, 4b1, 4c1, 8a1, 8b1, 8c1, 11a1, 11b1, 11c1, 12a1, 12b1, 12c1 toe aan de Regeling modellen diploma's v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o.


Publicatie in Staatscourant