Regeling wijziging vaststelling beoordelingsnormen en scores voor het centraal examen vwo, havo, vmbo 2014

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2006, maar alleen op het examenjaar 2014.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.