Regeling wijziging van de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs in verband met het vernieuwen van de examenprogramma’s wiskunde A havo en vwo en wiskunde C vwo

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2015, maar alleen op de examenjaren 2016 tot en met 2024.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.