Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2013–2014

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2015, maar alleen op het examenjaar 2014.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.