Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2013–2014

kenmerk: DUO/OND-2013/15135 M
datum: 26 juni 2013
gepubliceerd: Staatscourant 2013, nr. 17520

Deze regeling stelt de volgende tabellen vast:

  • de elementcodetabel voor het schooljaar 2013-2014 voor scholen in het voortgezet onderwijs,
  • de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2013-2014
  • en de vakcodetabel voor het voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie per 1 augustus 2013

Zie Bijlagen I t/m III bij de regeling. De elementcodes worden onder andere gebruikt voor de 1-oktobertelling van leerlingen uit het voortgezet onderwijs (BRON) en de databestanden voor de bekostigingsprocessen (BRIN). De vaststelling van de tabellen is tevens van belang omdat de combinaties tussen de elementcodes en de vakcodes unieke waarden vormen die bij de examens een rol spelen.

De regeling Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2011-2012 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt op 1 augustus 2013 in werking.


Deel deze pagina