Regeling rooster en toegestane hulpmiddelen voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens VO in 2015

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2003, maar alleen op het examenjaar 2015.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.