Centrale examens in 2013 voor vwo, havo en vmbo (Maartmededeling)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2019, maar alleen op het examenjaar 2013.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.