Mededelingen over de eindexamens 2013 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2021, maar alleen op het examenjaar 2013.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog