Wijziging Regeling examenprogramma's VO in verband met het beëindigen van de tijdelijke afwijking in de eindexamenprogramma’s geschiedenis

kenmerk: VO/419920
datum: 21 september 2012
gepubliceerd: Staatscourant 2012, nr. 18139

Middels een wijzigingsregeling zijn nieuwe examenprogramma's voor de examens geschiedenis havo en vwo vastgesteld. Bijlage I (examenprogramma's havo/vwo) van de Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

De herziene regeling treedt voor het vwo in werking met ingang van 1 augustus 2012 en voor het havo met ingang van 1 augustus 2013. In het examenjaar 2015 worden de centrale examens geschiedenis havo en vwo voor het eerst afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Documenten


Deel deze pagina