Wijziging Regeling examenprogramma's VO in verband met het beëindigen van de tijdelijke afwijking in de eindexamenprogramma’s geschiedenis

kenmerk: VO/419920
datum: 21 september 2012
gepubliceerd: Staatscourant 2012, nr. 18139

Middels een wijzigingsregeling zijn nieuwe examenprogramma's voor de examens geschiedenis havo en vwo vastgesteld. Bijlage I (examenprogramma's havo/vwo) van de Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

De herziene regeling treedt voor het vwo in werking met ingang van 1 augustus 2012 en voor het havo met ingang van 1 augustus 2013. In het examenjaar 2015 worden de centrale examens geschiedenis havo en vwo voor het eerst afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma.

Publicatie in Staatscourant

Juridische grondslag

Documenten