Wijziging Regeling examenprogramma's VO in verband met het beëindigen van de tijdelijke afwijking in de eindexamenprogramma’s geschiedenis

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2013, maar alleen op de examenjaren 2015 tot en met 2023.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog