Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012–2013

kenmerk: DUO/OND-2012/10935 M
datum: 3 mei 2012
gepubliceerd: Staatscourant 2012, nr. 10391

De Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en volwasseneneducatie schooljaar 2012-2013 bevat de vaststelling van:

  • de elementcodetabel schooljaar 2012-2013 voor de telling van leerlingen in het voortgezet onderwijs per 1 oktober 2012
  • de opleidingentabel volwasseneneducatie voor het schooljaar 2012-2013
  • de vakcodes voor het voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie per 1 augustus 2012

De Regeling elementcodetabel VO, opleidingentabel Volwasseneneducatie en vakcodetabel VO en Volwasseneneducatie schooljaar 2011-2012 wordt ingetrokken.

Deze regeling treedt op 1 augustus 2012 in werking.

Publicatie op overheid.nl

Juridische grondslag

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
  • artikel 2.3.6a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs

Deel deze pagina