Wijziging van de Regeling examenprogramma’s VO in verband met het vernieuwen van de examenprogramma’s scheikunde havo en vwo

kenmerk: VO/403948
datum: 28 april 2012
gepubliceerd: Staatscourant 2012, nr. 11109

Middels een wijzigingsregeling zijn nieuwe examenprogramma's voor de examens scheikunde havo en scheikunde vwo vastgesteld. Bijlage I (examenprogramma's havo/vwo) van de Regeling vaststelling examenprogramma's voortgezet onderwijs is daardoor gewijzigd.

De herziene regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2013. In 2015 wordt het centraal examen scheikunde havo voor het eerst afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma. In 2016 wordt het centraal examen scheikunde vwo voor het eerst afgenomen volgens het nieuwe examenprogramma.

In 2015 wordt een bezemexamen afgenomen voor scheikunde havo. In 2016 vindt een bezemexamen scheikunde vwo plaats.

De nieuwe examenprogramma's zijn op de examenpagina's in de betreffende jaarringen op Examenblad.nl geplaatst.

Publicatie op Overheid.nl

Juridische grondslag

Documenten

Pijl omhoog