Mededelingen over de eindexamens 2012 voor vwo, havo, vmbo en vavo (Septembermededeling)

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2024, maar alleen op het examenjaar 2012.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog