Regeling omzetting scores centrale examens in cijfers 2011

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2008, maar alleen op de examenjaren 2011 tot en met 2013.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.