Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen

kenmerk: Cve-10.0137
datum: 15 februari 2011
gepubliceerd: Staatscourant 2011, nr. 3446; CFI-Online februari 2011

Deze regeling stelt de beoordelingsnormen vast en de daarbij behorende scores voor het centraal examen voor vwo, havo en vmbo voor het jaar 2011. De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij iedere toets. Het correctievoorschrift bestaat uit vier onderdelen:

 • 1. 
  Regels voor de beoordeling;
 • 2. 
  Algemene regels;
 • 3. 
  Vakspecifieke regels;
 • 4. 
  Beoordelingsmodel.

De eerste twee onderdelen volgen uit het Eindexamenbesluit en de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen. Deze onderdelen gelden voor langere tijd en veranderen alleen als de geciteerde bepalingen veranderen. Bij de voorliggende regeling gaat het om het derde en vierde onderdeel; de vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel met zijn voorschriften en hoe het gemaakte examenwerk moet worden beoordeeld.