Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2011

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2020, maar alleen op het examenjaar 2011.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog