Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen

datum: 17 juni 2010
gepubliceerd: Staatsblad 2010, nr. Nr. 265

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 2 van de Wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Daarin is ten eerste bepaald dat bij algemene maatregel van bestuur een samenhangend geheel van referentieniveaus Nederlandse taal en referentieniveaus rekenen wordt vastgesteld. Ten tweede is in dit artikel bepaald dat voor verschillende onderwijssoorten binnen het Nederlandse onderwijsbestel referentieniveaus worden vastgesteld. Dit gebeurt voor de referentieniveaus Nederlandse taal in artikel 2 van dit besluit, en voor de referentieniveaus rekenen in artikel 3.

Publicatie op overheid.nl

Juridische grondslag

  • artikel 103b, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs
  • artikel 2.3.6a, derde lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs