Regeling vervanging van bijlagen bij de Regeling modellen diploma’s v.w.o.-h.a.v.o.-v.m.b.o. in verband met de mogelijkheid van keuze van meer dan twee profielen

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2004, maar alleen op de examenjaren 2010 tot en met 2021.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.

Pijl omhoog