Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2006, maar alleen op de examenjaren 2010 tot en met 2014.

Kies via de jaarkiezer linksboven een van deze jaren om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.