Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens 2010

Deze informatie is niet van toepassing op het examenjaar 2023, maar alleen op het examenjaar 2010.

Kies via de jaarkiezer linksboven dit jaar om alsnog kennis te kunnen nemen van deze informatie.