Regeling beoordeling centraal examen 2009

kenmerk: CEVO-09.0313
datum: 31 maart 2009
gepubliceerd: Staatscourant 2009, nr. 92, woensdag 20 mei 2009; CFI-Online maart 2009

Enkele wijzigingen van het Eindexamenbesluit maken het noodzakelijk de 'Regeling beoordeling centraal examen' eveneens op een aantal punten aan te passen.

Zo zijn de mogelijkheid tot het afleggen van centraal examen in een vak op hoger niveau, de vereenvoudiging van aanwijzing van gecommitteerden, aanscherping van de tweede correctie en de invoering van cspe (centraal schriftelijk en praktisch examen) bij beroepsgerichte vakken, aanleiding tot de vernieuwde bijlagen 2 en 3 bij deze regeling.

Ingetrokken door: Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen (CvE-10.0362)