Wet op het Voortgezet Onderwijs zoals luidend met ingang van 1 augustus 2008